Số liệu sản xuất ngày 09/07/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1.44- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 1.44- Luỹ kế tháng: 10.66- Luỹ kế quý: 10.66- Luỹ kế năm: 189.58; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770.87- Hồ B Vĩnh Sơn: 815.71- Hồ C Vĩnh Sơn: 970.7- Hồ Sông Hinh: 202.78
False

SlideShow
Số lượt truy cập
Visited: 1765072