• Hot news
Số liệu sản xuất ngày 22/05/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2.74- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1.4- Nhà máy Sông Hinh: 1.34- Luỹ kế tháng: 53.88- Luỹ kế quý: 130.16- Luỹ kế năm: 396.25; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 771.32- Hồ B Vĩnh Sơn: 820.43- Hồ C Vĩnh Sơn: 975.8- Hồ Sông Hinh: 205.26
False
False

Số lượt truy cập
Visited: 1195934