• Hot news
Số liệu sản xuất ngày 12/11/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1.1- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0.14- Nhà máy Sông Hinh: 0.96- Luỹ kế tháng: 14.66- Luỹ kế quý: 56.92- Luỹ kế năm: 655.98; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 765.65- Hồ B Vĩnh Sơn: 813.62- Hồ C Vĩnh Sơn: 970.35- Hồ Sông Hinh: 197.12
False
False

Số lượt truy cập
Visited: 1283230