• Hot news
Số liệu sản xuất ngày 22/02/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3.21- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1.56- Nhà máy Sông Hinh: 1.65- Luỹ kế tháng: 65.46- Luỹ kế quý: 161.85- Luỹ kế năm: 161.85; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774.54- Hồ B Vĩnh Sơn: 825.53- Hồ C Vĩnh Sơn: 978.85- Hồ Sông Hinh: 208.5
False
False

Số lượt truy cập
Visited: 1150808