• Hot news
Số liệu sản xuất ngày 19/03/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2.02- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0.43- Nhà máy Sông Hinh: 1.59- Luỹ kế tháng: 35.81- Luỹ kế quý: 134.69- Luỹ kế năm: 134.69; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 771.27- Hồ B Vĩnh Sơn: 816.78- Hồ C Vĩnh Sơn: 970.2- Hồ Sông Hinh: 207.41
False
False

Số lượt truy cập
Visited: 1334798