• Hot news
Số liệu sản xuất ngày 02/08/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1.6- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0.9- Nhà máy Sông Hinh: 0.7- Luỹ kế tháng: 2.75- Luỹ kế quý: 52.7- Luỹ kế năm: 474.73; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 769.14- Hồ B Vĩnh Sơn: 815.48- Hồ C Vĩnh Sơn: 970.38- Hồ Sông Hinh: 199.67
False
False

Số lượt truy cập
Visited: 2234120