• Hot news
Số liệu sản xuất ngày 19/07/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1.23- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 1.23- Luỹ kế tháng: 30.1- Luỹ kế quý: 30.1- Luỹ kế năm: 503.27; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 769.63- Hồ B Vĩnh Sơn: 817.05- Hồ C Vĩnh Sơn: 972.67- Hồ Sông Hinh: 201.53
False
False

Số lượt truy cập
Visited: 1225135