• Hot news
Số liệu sản xuất ngày 27/07/2017 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1.64- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0.68- Nhà máy Sông Hinh: 0.96- Luỹ kế tháng: 58.07- Luỹ kế quý: 58.07- Luỹ kế năm: 546.8; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 769.7- Hồ B Vĩnh Sơn: 816.83- Hồ C Vĩnh Sơn: 976.28- Hồ Sông Hinh: 201.43
False
False

Số lượt truy cập
Visited: 1059261