• Hot news
Số liệu sản xuất ngày 23/05/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1.44- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0.24- Nhà máy Sông Hinh: 1.2- Luỹ kế tháng: 33.08- Luỹ kế quý: 80.6- Luỹ kế năm: 232.36; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 768.48- Hồ B Vĩnh Sơn: 813.3- Hồ C Vĩnh Sơn: 970.13- Hồ Sông Hinh: 205.1
False
False

Số lượt truy cập
Visited: 1370328