• Hot news
Số liệu sản xuất ngày 15/01/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1.65- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 1.65- Luỹ kế tháng: 25.44- Luỹ kế quý: 25.44- Luỹ kế năm: 25.44; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 771.46- Hồ B Vĩnh Sơn: 814.53- Hồ C Vĩnh Sơn: 970.43- Hồ Sông Hinh: 209
False
False

Số lượt truy cập
Visited: 1309107