• Khối SXKD và DV Trung ương tặng nhà đại đoàn kết.

  • Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ (2020-2025).

  • Hưởng ứng "Tuần lễ hồng EVN lần V - 2019"

  • Dự án thủy điện thượng Kon Tum: Thông hầm kỹ thuật Tuyến năng lượng.

  • Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019.

Số liệu sản xuất ngày 29/10/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,33- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,58- Nhà máy Sông Hinh: 0,75- Luỹ kế tháng: 41,5- Luỹ kế quý: 41,5- Luỹ kế năm: 375,66; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775,79- Hồ B Vĩnh Sơn: 822,62- Hồ C Vĩnh Sơn: 980,75- Hồ Sông Hinh: 203,86

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1891251