• Hội thao chào mừng Quốc khánh 02/9.

  • Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3 thăm hỏi nhân dịp "Tháng công nhân" năm 2018.

  • Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018.

  • Hưởng ứng "Tuần lễ Hồng EVN lần thứ III".

  • Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022.

Số liệu sản xuất ngày 10/12/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,62- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,43- Nhà máy Sông Hinh: 1,19- Luỹ kế tháng: 15,68- Luỹ kế quý: 89,92- Luỹ kế năm: 688,98; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 765,5- Hồ B Vĩnh Sơn: 813,13- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,34- Hồ Sông Hinh: 205,14

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1294593