• Trưởng ca Nhà máy Sông Hinh đạt giải trưởng ca giỏi cấp EVN năm 2014

  • Kỷ niệm 20 năm Nhà máy thuỷ điện Vĩnh Sơn hoà lưới điện Quốc gia (04/12/1994 - 04/12/2014)

  • Quán triệt và triển khai nghị quyết BCH trung ương Đảng

  • Tổ chức đêm hội trăng rằm.

  • Tổng diễn tập phòng chống lũ lụt.

Tặng quà cho giáo viên vùng dự án nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

               Ngày 20 tháng 11 năm 2014, tại xã Ngọc Tem, huyện Kon PLông, tỉnh Kon Tum, Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Thủy điện Thượng Kon Tum – Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, tổ chức...

VSH ký hợp đồng vay vốn mua thiết bị Cơ – Điện của Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

Ngày 28/03/2013 tại Nước Cộng Hòa Áo, lãnh đạo Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh và lãnh đạo ngân hàng Raiffeisen Landesbank Oberösterreich của Áo đã thực hiện ký kết hợp đồng vay vốn để...
    Số liệu sản xuất ngày 26/01/2015 - Thông tin sản lượng điện (triệu KWh): Sản lượng: 2,83- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,19- Nhà máy Sông Hinh: 1,64- Luỹ kế tháng: 72,27- Luỹ kế quý: 72,27- Luỹ kế năm: 72,27; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 772,98- Hồ B Vĩnh Sơn: 822,66- Hồ C Vĩnh Sơn: 975,23- Hồ Sông Hinh: 208,92

    Số lượt truy cập
    Số lượt người truy cập: 587311