VSH ký hợp đồng vay vốn mua thiết bị Cơ – Điện của Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

Ngày 28/03/2013 tại Nước Cộng Hòa Áo, lãnh đạo Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh và lãnh đạo ngân hàng Raiffeisen Landesbank Oberösterreich của Áo đã thực hiện ký kết hợp đồng vay vốn để...
    Số liệu sản xuất ngày 17/04/2014 - Thông tin sản lượng điện (triệu KWh): Sản lượng: 2,25- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,44- Nhà máy Sông Hinh: 0,81- Luỹ kế tháng: 39,47- Luỹ kế quý: 39,47- Luỹ kế năm: 283,22; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774,31- Hồ B Vĩnh Sơn: 820,89- Hồ C Vĩnh Sơn: 975,7- Hồ Sông Hinh: 202,59

    Số lượt truy cập
    Số lượt người truy cập: 440732