VSH ký hợp đồng vay vốn mua thiết bị Cơ – Điện của Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

Ngày 28/03/2013 tại Nước Cộng Hòa Áo, lãnh đạo Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh và lãnh đạo ngân hàng Raiffeisen Landesbank Oberösterreich của Áo đã thực hiện ký kết hợp đồng vay vốn để...
    Số liệu sản xuất ngày 26/08/2014 - Thông tin sản lượng điện (triệu KWh): Sản lượng: 0,3- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,3- Nhà máy Sông Hinh: 0- Luỹ kế tháng: 15,74- Luỹ kế quý: 38,9- Luỹ kế năm: 467,34; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 771,81- Hồ B Vĩnh Sơn: 813,6- Hồ C Vĩnh Sơn: 971,7- Hồ Sông Hinh: 196,32

    Số lượt truy cập
    Số lượt người truy cập: 506176