• Lãnh đạo Tổng công ty phát điện 3 thăm hỏi, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt.

  • Ủng hộ đồng bào Bình Định bị lũ lụt.

  • Sáng kiến cải tạo hồi tiếp kim phun nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn.

  • Ký hợp đồng lắp đặt thiết bị cơ điện dự án Thượng Kon Tum.

  • Tặng nhà tình nghĩa cho đồng bào vùng cao.

Ra mắt mô hình tổ công nhân tự quản.

Thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về  khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;...
Số liệu sản xuất ngày 27/04/2017 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,12- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,49- Nhà máy Sông Hinh: 1,63- Luỹ kế tháng: 63,47- Luỹ kế quý: 63,47- Luỹ kế năm: 336,39; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 773,58- Hồ B Vĩnh Sơn: 821,8- Hồ C Vĩnh Sơn: 978,47- Hồ Sông Hinh: 206,58

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1015250