• Quán triệt và triển khai nghị quyết BCH trung ương Đảng

  • Tổ chức đêm hội trăng rằm.

  • Tổng diễn tập phòng chống lũ lụt.

  • Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2014.

  • Tặng học bổng cho học sinh vùng hải đảo.

Tổ chức Hội thi Trưởng ca giỏi

Hội thi diễn ra sôi nổi trong hai ngày 15 và 17 tháng 10 năm 2014, tại hai khu vực Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn và Sông Hinh của Công ty,  với sự tham gia của 11 trưởng ca.

VSH ký hợp đồng vay vốn mua thiết bị Cơ – Điện của Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

Ngày 28/03/2013 tại Nước Cộng Hòa Áo, lãnh đạo Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh và lãnh đạo ngân hàng Raiffeisen Landesbank Oberösterreich của Áo đã thực hiện ký kết hợp đồng vay vốn để...
    Số liệu sản xuất ngày 21/11/2014 - Thông tin sản lượng điện (triệu KWh): Sản lượng: 1,58- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,58- Nhà máy Sông Hinh: 0- Luỹ kế tháng: 47,99- Luỹ kế quý: 104,55- Luỹ kế năm: 599,66; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774,72- Hồ B Vĩnh Sơn: 821,24- Hồ C Vĩnh Sơn: 978,7- Hồ Sông Hinh: 201,58

    Số lượt truy cập
    Số lượt người truy cập: 551699