• Công đoàn Tổng công ty phát điện 3 thăm hỏi nhân dịp "Tháng công nhân" năm 2016.

  • Đạt giải nhất hội thi ATVSV giỏi tỉnh Bình Định.

  • Tổ chức Hội thao - văn nghệ năm 2015.

  • Quán triệt và triển khai Nghị quyết BCH Trung ương Đảng.

  • Đền ơn đáp nghĩa nhân dịp 27/7.

Nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng

Nhằm nêu cao đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn” và phương châm “Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội”, góp phần cùng với địa phương làm tốt hơn nữa công tác chăm lo cho các gia đình...

VSH ký hợp đồng vay vốn mua thiết bị Cơ – Điện của Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

Ngày 28/03/2013 tại Nước Cộng Hòa Áo, lãnh đạo Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh và lãnh đạo ngân hàng Raiffeisen Landesbank Oberösterreich của Áo đã thực hiện ký kết hợp đồng vay vốn để...
    Số liệu sản xuất ngày 25/05/2016 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,07- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,23- Nhà máy Sông Hinh: 0,84- Luỹ kế tháng: 41,7- Luỹ kế quý: 98,04- Luỹ kế năm: 231,76; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 771,05- Hồ B Vĩnh Sơn: 818- Hồ C Vĩnh Sơn: 971,8- Hồ Sông Hinh: 205,32

    Số lượt truy cập
    Số lượt người truy cập: 856697