VSH ký hợp đồng vay vốn mua thiết bị Cơ – Điện của Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

Ngày 28/03/2013 tại Nước Cộng Hòa Áo, lãnh đạo Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh và lãnh đạo ngân hàng Raiffeisen Landesbank Oberösterreich của Áo đã thực hiện ký kết hợp đồng vay vốn để...
    Số liệu sản xuất ngày 29/07/2014 - Thông tin sản lượng điện (triệu KWh): Sản lượng: 0,4- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,2- Nhà máy Sông Hinh: 0,2- Luỹ kế tháng: 22,33- Luỹ kế quý: 22,33- Luỹ kế năm: 450,77; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 772,42- Hồ B Vĩnh Sơn: 813,6- Hồ C Vĩnh Sơn: 971,64- Hồ Sông Hinh: 196,49

    Số lượt truy cập
    Số lượt người truy cập: 491135