• Sáng kiến cải tạo hồi tiếp kim phun nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn.

  • Ký hợp đồng lắp đặt thiết bị cơ điện dự án Thượng Kon Tum.

  • Tặng nhà tình nghĩa cho đồng bào vùng cao.

  • Tổ chức triển khai xây dựng KPIs.

  • Tổ chức đêm hội Trăng Rằm 2016.

Ký hợp đồng lắp đặt thiết bị cơ điện dự án Thượng Kon Tum.

         Ngày 24 tháng 10 năm 2016, tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh tổ chức thành công Lễ ký kết hợp đồng gói thầu Lắp đặt...
Số liệu sản xuất ngày 01/12/2016 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,63- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,97- Nhà máy Sông Hinh: 1,66- Luỹ kế tháng: 2,62- Luỹ kế quý: 149,56- Luỹ kế năm: 592,99; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774,92- Hồ B Vĩnh Sơn: 823,52- Hồ C Vĩnh Sơn: 979,37- Hồ Sông Hinh: 209

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 961569