• Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3 thăm hỏi nhân dịp "Tháng công nhân" năm 2018.

  • Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018.

  • Hưởng ứng "Tuần lễ Hồng EVN lần thứ III".

  • Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022.

  • Hội thao Ban quản lý dự án năm 2017.

Số liệu sản xuất ngày 15/08/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,27- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,49- Nhà máy Sông Hinh: 0,78- Luỹ kế tháng: 19,39- Luỹ kế quý: 66,39- Luỹ kế năm: 539,56; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 768,58- Hồ B Vĩnh Sơn: 816,19- Hồ C Vĩnh Sơn: 971,8- Hồ Sông Hinh: 199,39

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1236194