VSH ký hợp đồng vay vốn mua thiết bị Cơ – Điện của Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

Ngày 28/03/2013 tại Nước Cộng Hòa Áo, lãnh đạo Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh và lãnh đạo ngân hàng Raiffeisen Landesbank Oberösterreich của Áo đã thực hiện ký kết hợp đồng vay vốn để...
    Số liệu sản xuất ngày 16/09/2014 - Thông tin sản lượng điện (triệu KWh): Sản lượng: 0,67- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,41- Nhà máy Sông Hinh: 0,26- Luỹ kế tháng: 8,97- Luỹ kế quý: 49,3- Luỹ kế năm: 477,74; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774,96- Hồ B Vĩnh Sơn: 816,23- Hồ C Vĩnh Sơn: 972,88- Hồ Sông Hinh: 197,22

    Số lượt truy cập
    Số lượt người truy cập: 517437