• Tặng nhà tình nghĩa cho đồng bào vùng cao.

  • Tổ chức triển khai xây dựng KPIs.

  • Tổ chức đêm hội Trăng Rằm 2016.

  • Diễn tập phòng chống lụt bão khu vực Vĩnh Sơn năm 2016.

  • Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016.

Tặng nhà tình nghĩa cho đồng bào vùng cao.

Ngày 23 tháng 09 năm 2016, tại xã Đăk Roong, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai, Lãnh đạo Công ty và chính quyền địa phương tổ chức bàn giao Nhà tình nghĩa cho ông Đinh Văn Thuyên là hộ gia đình chính sách...
Số liệu sản xuất ngày 28/09/2016 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,12- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,53- Nhà máy Sông Hinh: 0,59- Luỹ kế tháng: 45,97- Luỹ kế quý: 146,51- Luỹ kế năm: 440,98; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 767,34- Hồ B Vĩnh Sơn: 815,16- Hồ C Vĩnh Sơn: 971,3- Hồ Sông Hinh: 198,12

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 923517