• Hưởng ứng "Tuần lễ Hồng EVN lần thứ IV - năm 2018".

  • Dự án thủy điện Thượng Kon Tum: Lắp Stator tổ máy 1 thành công vào giếng máy phát.

  • Hội thao chào mừng Quốc khánh 02/9.

  • Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3 thăm hỏi nhân dịp "Tháng công nhân" năm 2018.

  • Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018.

Số liệu sản xuất ngày 18/04/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,36- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,53- Nhà máy Sông Hinh: 0,83- Luỹ kế tháng: 25- Luỹ kế quý: 25- Luỹ kế năm: 176,76; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770,15- Hồ B Vĩnh Sơn: 816,23- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,13- Hồ Sông Hinh: 206,28

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1349262