• Hưởng ứng "Tuần lễ Hồng EVN lần thứ IV - năm 2018".

  • Dự án thủy điện Thượng Kon Tum: Lắp Stator tổ máy 1 thành công vào giếng máy phát.

  • Hội thao chào mừng Quốc khánh 02/9.

  • Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3 thăm hỏi nhân dịp "Tháng công nhân" năm 2018.

  • Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018.

Số liệu sản xuất ngày 20/02/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,67- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,03- Nhà máy Sông Hinh: 1,64- Luỹ kế tháng: 33,09- Luỹ kế quý: 85,43- Luỹ kế năm: 85,43; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 773,5- Hồ B Vĩnh Sơn: 816,45- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,27- Hồ Sông Hinh: 208,68

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1324240