• Lãnh đạo Tổng công ty phát điện 3 thăm hỏi, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt.

  • Ủng hộ đồng bào Bình Định bị lũ lụt.

  • Sáng kiến cải tạo hồi tiếp kim phun nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn.

  • Ký hợp đồng lắp đặt thiết bị cơ điện dự án Thượng Kon Tum.

  • Tặng nhà tình nghĩa cho đồng bào vùng cao.

Lãnh đạo Tổng công ty phát điện 3 thăm hỏi, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ngày 20 tháng 12, tại Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn, Lãnh đạo Tổng Công ty và Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 (Lãnh đạo Tổng Công ty) đã đến thăm hỏi và tặng 20 triệu đồng cho CB-NV Công ty...
Số liệu sản xuất ngày 28/02/2017 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,11- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,58- Nhà máy Sông Hinh: 1,53- Luỹ kế tháng: 82,7- Luỹ kế quý: 177,72- Luỹ kế năm: 177,72; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774,37- Hồ B Vĩnh Sơn: 825,68- Hồ C Vĩnh Sơn: 981- Hồ Sông Hinh: 209

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 990336