• Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3 thăm hỏi nhân dịp "Tháng công nhân" năm 2018.

  • Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018.

  • Hưởng ứng "Tuần lễ Hồng EVN lần thứ III".

  • Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022.

  • Hội thao Ban quản lý dự án năm 2017.

Số liệu sản xuất ngày 17/06/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,27- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,57- Nhà máy Sông Hinh: 0,69- Luỹ kế tháng: 31,75- Luỹ kế quý: 183,23- Luỹ kế năm: 449,32; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770,52- Hồ B Vĩnh Sơn: 818,89- Hồ C Vĩnh Sơn: 974,36- Hồ Sông Hinh: 203,92

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1208253