Số liệu sản xuất ngày 24/01/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2.77- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1.1- Nhà máy Sông Hinh: 1.67- Luỹ kế tháng: 74.25- Luỹ kế quý: 74.25- Luỹ kế năm: 74.25; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774.47- Hồ B Vĩnh Sơn: 825.92- Hồ C Vĩnh Sơn: 980.66- Hồ Sông Hinh: 209
False

Số lượt truy cập
Visited: 1994925