Số liệu sản xuất ngày 11/12/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1.56- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 1.56- Luỹ kế tháng: 20.27- Luỹ kế quý: 113.39- Luỹ kế năm: 461.93; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 767.52- Hồ B Vĩnh Sơn: 817.38- Hồ C Vĩnh Sơn: 974.2- Hồ Sông Hinh: 208.17
False

Số lượt truy cập
Visited: 1541865