Đảng bộ công ty VSH: Quán triệt, triển khai nghị quyết BCH TW Đảng và kiểm điểm giữa nhiệm kỳ.

26/06/2018 00:00:00

Ngày 22/6, Đảng ủy Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định (Đảng ủy Khối), tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể đảng viên trong đảng bộ và quần chúng lao động trong toàn Công ty.

         

         Sau buổi học tập nghiên cứu, hầu hết các đối tượng đều nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Đồng thời, qua đó Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế tại mỗi đơn vị, nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chính trị, kế  hoạch SXKD năm 2018 đã đề ra, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và sự phát triển bền vững của Công ty.

          Cũng trong dịp này Đảng ủy Công ty tổ chức Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Đức – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và các đồng chí Trưởng các Ban của Đảng ủy Khối.

          Trong nửa nhiệm kỳ (2015 – 6/2018) 02 nhà máy điện của Công ty hoạt động ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ phương thức của Điều độ hệ thống điện Quốc gia. Tổng sản lượng điện đạt hơn 2,636 tỷ kWh, cao hơn sản lượng trung bình năm theo thiết kế (bình quân năm 772,18/638 triệu kWh). Doanh thu, lợi nhuận hàng năm đều đảm bảo đạt, vượt kế hoạch, cổ tức cho cổ đông luôn ổn định 10%; tình hình đầu tư xây dựng Dự án Thượng Kon Tum nhìn chung đảm bảo tiến độ đề ra và dự kiến phát điện vào quý III/2019. Công tác xây dựng đảng được Đảng bộ chú trọng, trong nửa nhiệm kỳ đã bồi dưỡng và phát triển đảng 10 đảng viên/Nghị quyết cả nhiệm kỳ là 15 đảng viên, đạt 66,67%; Lãnh, chỉ đạo các đoàn thể hoạt động có hiệu quả, hàng năm đều được cấp trên đánh vững mạnh, trong sạch vững mạnh.

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Quang Đức – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối đánh giá cao kết quả hoạt động của Đảng bộ Công ty trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời đưa ra một số lưu ý nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động của Đảng bộ, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Công ty và Nghị quyết Đảng bộ Công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Đ/c Nguyễn Quang Đức – Phó Bí thư Đảng ủy khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Đ/c Võ Thành Trung – Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Nguyễn Thúc Nghiêm

Số liệu sản xuất ngày 13/11/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,65- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 1,65- Luỹ kế tháng: 19,98- Luỹ kế quý: 49- Luỹ kế năm: 397,55; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 769,5- Hồ B Vĩnh Sơn: 815,89- Hồ C Vĩnh Sơn: 972,15- Hồ Sông Hinh: 207

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1513884