Triển khai thực hiện công tác PCCC trong Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh.

25/06/2018 00:00:00

Lãnh đạo Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn xác định công tác Phòng cháy và chữa cháy là nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng đến sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

Nhằm thực hiện đúng chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC và tăng cường khả năng ứng phó với sự cố về cháy nổ xảy ra. Hằng năm Công ty đã xây dựng Kế hoạch Phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH); tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch; thành lập Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ, các Đội PCCC&CNCH cơ sở; ban hành các Quyết định, chỉ thị tăng cường thực hiện công tác PCCC tại các nhà máy điện và khu vực văn phòng.

Hưởng ứng Tháng An toàn, vệ sinh lao động lần thứ II năm 2018, Công ty đã phối hợp cùng với Cảnh sát PCCC tỉnh: Bình Định, Phú Yên tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và tổ chức diễn tập chữa cháy theo phương án đã được lập cho các khu vực Nhà máy điện: Vĩnh Sơn, Sông Hinh và văn phòng Quy Nhơn.

 

Cảnh sát PCCC tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH

 

 

Diễn tập chữa cháy

 

 

 

Hướng dẫn chữa cháy

 

Sau các buổi diễn tập toàn đội PCCC cơ sở đã tổ chức họp đánh giá kết quả rút ra kinh nghiệm trong công tác thực hiện cuộc diễn tập, các buổi diễn tập diễn ra nghiêm túc, khẩn trương, tuân thủ thực hiện đúng theo phương án đã được phê duyệt.

Nhờ sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của Lãnh đạo Công ty cùng với sự nhận thức đúng đắn, tầm quan trọng trong công tác PCCC của CBCNV nên từ khi hoạt động đến nay Công ty không để ra sự cố cháy nổ./.

 

Nguyễn Việt Dũng

Số liệu sản xuất ngày 13/08/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,81- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,79- Nhà máy Sông Hinh: 1,02- Luỹ kế tháng: 17,59- Luỹ kế quý: 69,48- Luỹ kế năm: 248,41; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770,36- Hồ B Vĩnh Sơn: 815,66- Hồ C Vĩnh Sơn: 971,03- Hồ Sông Hinh: 200,16

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1804387