Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh Tăng cường các giải pháp tối ưu hóa sản xuất để ổn định và phát triển kinh doanh điện năng – Bảo đảm đúng tiến độ cho Dự án thủy điện Thượng Kon Tum

28/05/2018 00:00:00

Tháng 5 lại về trên công trường Thủy điện Thượng Kon Tum với khí thế lao động khẩn trương, nhịp nhàng, giữ vững tiến độ và an toàn thi công, bảo đảm về đích đúng hẹn... Cũng tại thời điểm này CBCNV Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH) cũng đã có dịp nhìn lại một năm qua với những nỗ lực phấn đấu không ngừng nhằm ổn định vận hành 2 nhà máy thủy điện và phát triển SXKD điện năng hiệu quả với tính bền vững cao, tạo được niềm tin vào thương hiệu VSH.

 

Ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc VSH khen thưởng các cá nhân

và tập thể tại Hội nghị người lao động năn 2018

 

Kết quả đánh dấu sự phát triển

 

Tại Hội nghị Người lao động năm 2018, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã đạt được sự thống nhất cao giữa Lãnh đạo và người lao động về đánh giá quá trình hoạt động năm 2017. So với năm 2016 thì năm 2017 tình hình thời tiết tương đối ổn định và thuận lợi hơn, lưu lượng nước về bình quân năm 2017 là 59,17 m3/s cao hơn so với năm 2016 (59,17/46,76 m3/s) và cao hơn trung bình nhiều năm. Tổng sản lượng điện sản xuất hai nhà máy Vĩnh Sơn và Sông Hinh đạt được 865,43 triệu kWh tăng 186,08 triệu kWh, đạt 127,4% so với năm 2016, trong đó, Nhà máy Vĩnh Sơn: 415,41 triệu kWh; Nhà máy Sông Hinh: 450,01 triệu kWh.

 

Phát huy những yếu tố thuận lợi về thủy văn, Công ty VSH đã duy trì các biện pháp quản lý vận hành một cách nghiêm ngặt, nâng cao hiệu quả trong kinh doanh điện năng, giữ vững nhịp độ phát triển.

 

Tổng doanh thu năm 2017 là 562,748 tỷ đồng, đạt 104,47% so với kế hoạch năm 2017 và đạt 111,84% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, doanh thu sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là 526,07 tỷ đồng, đạt 106,89% so với kế hoạch năm 2017 và đạt 117,52% so với cùng kỳ .

 

Một trong những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật quan trọng là tổn thất điện năng trong vận hành qua máy biến áp và tự dùng cho cả hai nhà máy thực hiện năm 2017 đã được giảm xuống  tỷ lệ 1,06% so với 1,18% theo kế hoạch. Trong đó, Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn đạt tỷ lệ điện tự dùng là 0,75%; Nhà máy Thủy điện Sông Hinh là 1,35%.

 

 

Công ty vừa vận hành ổn định 2 nhà máy thủy điện, vừa đảm bảo kinh doanh điện năng và triển khai thực hiện tiến độ dự án Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum, đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật an toàn, vệ sinh lao động, PCCN; đảm bảo vận hành an toàncông trình, hồ chứa và hạ du. Năm 2017 không có tai nạn lao động và sự cố cháy nổ. Công tác kiểm soát môi trường, quản lý chất thải nguy hại đúng quy định và  thực hiện nghiêm túc các quy định trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty VSH đã tạo được dấu ấn của sự phát triển năm 2017.

 

Những giải pháp sáng tạo và năng động bảo đảm cho kế hoạch năm 2018

 

Đạt được những con số đầy thuyết phục đó, Lãnh đạo Công ty VSH đã huy động sức mạnh của sự đoàn kết, sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức Đảng và đoàn thể, đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp về quản lý và kỹ thuật một cách hiệu quả.

 

Vượt qua những khó khăn, thách thức, ngay từ đầu năm, Ban Điều hành cùng với toàn thể CBCNV Công ty VSH đã triển khai tốt công tác bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, nâng cấp hệ thống thiết bị, đảm bảo 2 nhà máy vận hành an toàn, tin cậy, liên tục, đáp ứng tốt phương thức vận hành. Công ty chủ động và linh hoạt trong chào giá cạnh tranh trên thị trường phát điện để tăng doanh thu. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chương trình hành động tiết kiệm và tối ưu hoá chi phí trong sản xuất điện.

 

Năm 2017, Công ty đã duy trì tốt phong trào sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất đã triển khai thực hiện  được 6 sáng kiến cải tiến góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của Công ty. Đồng thời, chủ động triển khai và áp dụng các chương trình tối ưu hóa sản xuất về quản lý lao động, triển khai công tác đánh giá hiệu quả sử dụng lao động toàn Công ty theo chỉ số KPIs, đem lại hiệu quả trong quản lý và tăng năng suất lao động đáng kể.  

 

VSH phát động thi đua hoàn thành các hạng mục công trình Thủy điện

Thượng Kon Tum

Năm 2018, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện có nhiều thuận lợi, nhưng sẽ có những khó khăn và thách thức mới phát sinh, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Do vậy, Công ty tăng cường đảm bảo phương tiện, thiết bị và phương thức vận hành để có thể huy động tối đa công suất, đảm bảo khai thác hiệu quả công suất khả dụng của từng tổ máy và phấn đấu hoàn thành dự án Thượng Kon Tum đúng tiến độ trong năm 2019.

 

Công ty tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp vận hành thị trường điện, đảm bảo đáp ứng tốt tất cả các giai đoạn của thị trường điện. Triển khai tối ưu các chiến lược chào giá trong thị trường điện, đảm bảo đạt vượt mức chỉ tiêu kế hoạch doanh thu thị trường do Ban Điều hành đã đề ra.

 

Mục tiêu của 2018 đã được đưa vào các nội dung thi đua cụ thể toàn Công ty, trong đó, sản lượng điện sản xuất đạt 750 triệu kWh; sản lượng điện thương phẩm đạt 741 triệu kWh. Doanh thu từ sản xuất điện năm 2018 đạt 559,029 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: 309,913 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế là 277,002 tỷ đồng).

 

Bảo đảm Dự án thủy điện Kon Tum sẽ không trễ hẹn

 

Một trong những quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo và toàn thể cổ đông VSH là đưa tiến độ Dự án thủy điện Thượng Kon Tum theo đúng kế hoạch đề ra. Đây là niềm tin, mệnh lệnh và cũng là trách nhiệm của Lãnh đạo VSH trong tầm nhìn từ 2018. Tuy vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là gói thầu thi công đường hầm dẫn nước bằng TBM. Để tiếp tục thúc đẩy tiến độ thi công gói thầu này, trong thời gian qua HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã đưa ra các quyết định quan trọng để xử lý các vấn đề tồn tại nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, đã tích cực phối hợp cùng với các nhà thầu xử lý các vướng mắc khó khăn để thúc đẩy tiến độ Dự án.

 

Với tinh thần bám sát công trường, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo, dự án thủy điện Thượng Kon Tum trong năm 2018 sẽ phải tiến hành thi công và hoàn thành những hạng mục xương sống của công trình: Hoàn thiện toàn bộ tuyến áp lực trong tháng 5/2018 để tiến hành nghiệm thu hoàn thành; bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục công trình để tích nước hồ chứa; thi công hoàn thành toàn bộ hạng mục cửa nhận nước và 5 km đầu đường hầm, đồng thời tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản thiết bị, cũng như bàn giao cho nhà thầu lắp đặt đúng tiến độ.

 

Niềm vui hoàn thành khối lượng từng hạng mục thi công trên công trường thủy điện Thương Kon Tum

 

Để triển khai tốt tiến độ của dự án theo kế hoạch, chủ đầu tư VSH đã chủ động ký kết các giao ước thi đua hoàn thành từng phần việc của từng đơn vị thi công, trong đó tập trung cao độ của gói thầu thi công đường hầm dẫn nước bằng TBM nhằm chuẩn bị điều kiện tích nước hồ chứa.

 

Toàn công trường xây dựng Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum như bừng lên sức sống mới, một khí thế lao động miệt mài, sôi động, như để kết thúc một chiến dịch đưa Dự án thủy điện Thượng Kon Tum về đích đúng hẹn: tháng 6/2019.

Văn Thuận

Số liệu sản xuất ngày 04/06/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,84- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 0,84- Luỹ kế tháng: 3,83- Luỹ kế quý: 60,75- Luỹ kế năm: 145,34; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770,16- Hồ B Vĩnh Sơn: 817,17- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,7- Hồ Sông Hinh: 204,72

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1724586