Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018.

03/05/2018 00:00:00

Ngày 27 tháng 4, Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2018, về dự hội nghị có 139 đại biểu đại diện cho 221 lao động toàn Công ty. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định, ông Võ Thành Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty.

 

Hội nghị đã nghe Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD – Đầu tư xây dựng năm 2017 và kế hoạch SXKD - Đầu tư xây dựng năm 2018, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động tại Công ty; Chủ tịch Công đoàn báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các nội quy quy chế có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, kết quả Hội nghị người lao động cấp cơ sở. Tại hội nghị, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn đã trả lời thỏa đáng những kiến nghị của người lao động, tiếp thu những ý kiến góp ý, chỉ đạo của đại biểu cấp trên. Hội nghị cũng đã bàn các giải pháp và nhóm giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2018 và đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Thủy điện Thượng Kon Tum…Hội nghị lần này, cũng đã thống nhất quyết nghị thông qua một số nội dung do hội nghị cấp cơ sở đề xuất, kiến nghị, như: Vấn đề tiền lương, chế độ phúc lợi, chế độ công tác phí; sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ…

 

Năm 2017, tất cả các chỉ tiêu SXKD của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tạo được việc làm thường xuyên cho 221 lao động với thu nhập bình quân đầu người 17 triệu đồng/tháng, đảm bảo ổn định nhu cầu đời sống cho người lao động. Cũng tại hội nghị, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch SXKD – Đầu tư xây dựng năm 2018; tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng.

 

Đoàn chủ tịch Hội nghị

 

 

Các tập thể, cá nhân có thành tích được tuyên dương khen thưởng

 

Nguyễn Thúc Nghiêm

Số liệu sản xuất ngày 04/06/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,84- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 0,84- Luỹ kế tháng: 3,83- Luỹ kế quý: 60,75- Luỹ kế năm: 145,34; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770,16- Hồ B Vĩnh Sơn: 817,17- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,7- Hồ Sông Hinh: 204,72

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1724506