Daily news
Số liệu sản xuất ngày 07/07/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1.35- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 1.35- Luỹ kế tháng: 7.76- Luỹ kế quý: 7.76- Luỹ kế năm: 186.69; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770.83- Hồ B Vĩnh Sơn: 815.67- Hồ C Vĩnh Sơn: 970.7- Hồ Sông Hinh: 203.01
False

Số lượt truy cập
Visited: 1760647