Diễn tập PCLB và TKCN tại nhà máy Sông Hinh.
03/09/2019

    Thực hiện Phương án Phòng chống lụt bão (PCLB) cho vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa hoặc sự cố đập công trình Thủy điện Sông Hinh, ngày 29/8 tại hồ chứa Nhà máy Thủy điện Sông Hinh, Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn (BCH PCLB&TKCN) Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh tổ chức diễn tập công tác PCBL năm 2019.

1
2
3
4
5
»
Các tin đã đưa ngày
Số liệu sản xuất ngày 16/09/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,65- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,24- Nhà máy Sông Hinh: 0,41- Luỹ kế tháng: 5,92- Luỹ kế quý: 60,91- Luỹ kế năm: 341,76; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 766,16- Hồ B Vĩnh Sơn: 812,7- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,18- Hồ Sông Hinh: 195,78

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1459549