Điều lệ công ty

Điều lệ công ty VSH.
01/06/2013

Nhấn vào link bên dưới để xem nội dung chi tiết:

http://drive.google.com/open?id=11gIScWN-Fu-KdHOoE57haIH5a0IRn2h5

Các tin đã đưa ngày
Số liệu sản xuất ngày 17/01/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,72- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,06- Nhà máy Sông Hinh: 1,66- Luỹ kế tháng: 53,96- Luỹ kế quý: 53,96- Luỹ kế năm: 53,96; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774,99- Hồ B Vĩnh Sơn: 826- Hồ C Vĩnh Sơn: 981- Hồ Sông Hinh: 209

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1985844