Kế hoạch SXKD năm

Kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2010
30/09/2010

Kế hoạch kinh doanh - tài chính năm 2010 của Công ty cổ phần thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh. (xem file đính kèm)
Các tin đã đưa ngày
Số liệu sản xuất ngày 27/07/2017 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,64- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,68- Nhà máy Sông Hinh: 0,96- Luỹ kế tháng: 58,07- Luỹ kế quý: 58,07- Luỹ kế năm: 546,8; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 769,7- Hồ B Vĩnh Sơn: 816,83- Hồ C Vĩnh Sơn: 976,28- Hồ Sông Hinh: 201,43

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1059266