Số liệu sản xuất ngày 21/01/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3.01- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1.34- Nhà máy Sông Hinh: 1.67- Luỹ kế tháng: 65.65- Luỹ kế quý: 65.65- Luỹ kế năm: 65.65; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774.73- Hồ B Vĩnh Sơn: 825.95- Hồ C Vĩnh Sơn: 980.84- Hồ Sông Hinh: 209
False

Số lượt truy cập
Visited: 1994377