Số liệu sản xuất ngày 10/12/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1.7- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0.05- Nhà máy Sông Hinh: 1.65- Luỹ kế tháng: 18.72- Luỹ kế quý: 111.83- Luỹ kế năm: 460.37; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 767.38- Hồ B Vĩnh Sơn: 817.35- Hồ C Vĩnh Sơn: 974.14- Hồ Sông Hinh: 208.18
False

Số lượt truy cập
Visited: 1541849