Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017.

24/05/2017 00:00:00

Ngày 19 tháng 5, Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2017, về dự hội nghị có 111 đại biểu đại diện cho 189 lao động toàn Công ty. 

 

Hội nghị đã nghe Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016 và kế hoạch SXKD - đầu tư xây dựng năm 2017, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động tại Công ty; nghe Chủ tịch Công đoàn báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các nội quy quy chế có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, kết quả Hội nghị người lao động cấp cơ sở. Tại hội nghị, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn đã trả lời thỏa đáng những kiến nghị của người lao động, tiếp thu những ý kiến góp ý, chỉ đạo của đại biểu cấp trên. Hội nghị cũng đã bàn các giải pháp, nhóm giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2017 và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, nhất là dự án Thủy điện Thượng Kon Tum…Hội nghị lần này, cũng đã thống nhất quyết nghị thông qua một số nội dung do hội nghị cấp cơ sở đề xuất, kiến nghị, như: Vấn đề tiền lương, thang bảng lương; sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ; quy định nhiệm kỳ của Ban đối thoại định kỳ tại nơi làm việc là 02 năm…

 

Năm 2016, hầu hết các chỉ tiêu SXKD của Công ty đều đạt kế hoạch đề ra, tạo được việc làm ổn định thường xuyên cho 185 lao động với thu nhập bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng/tháng. Cũng tại hội nghị, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017, tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Đoàn chủ tịch Hội nghị

 

Ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng GĐ (trái)

Tặng bằng khen của EVN cho các cá nhân có thành tích

Nguyễn Thúc Nghiêm

Số liệu sản xuất ngày 15/01/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,65- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 1,65- Luỹ kế tháng: 25,44- Luỹ kế quý: 25,44- Luỹ kế năm: 25,44; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 771,46- Hồ B Vĩnh Sơn: 814,53- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,43- Hồ Sông Hinh: 209

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1309106