Ủng hộ đồng bào Bình Định bị lũ lụt.

26/12/2016 00:00:00

Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, cùng chung tay góp sức, ủng hộ giúp đỡ đồng bào tỉnh nhà bị thiệt hại do đợt lũ lụt lịch sử tháng 12/2016 gây ra.

 

Ban Lãnh đạo phối hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn Công ty quyết định ủng hộ 100 triệu đồng từ nguồn quỹ phúc lợi, góp phần cùng với tỉnh khắc phục những thiệt hại do lũ lụt gây ra, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống…

 

Trong những năm qua, thực hiện phương châm “Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội”, tinh thần “Tương thân, tương ái”, Công ty đã làm tốt công tác xã hội - từ thiện, giúp đỡ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào bị thiên tai, bão lũ… Riêng trong năm 2016 đã chi cho công tác này hơn 800 triệu đồng từ các nguồn quỹ phúc lợi, người lao động đóng góp…

 

Ông Dương Tấn Tưởng – Phó Tổng Giám đốc Công ty (giữa)

trao tiền ủng hộ cho Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh Bình Định

Nguyễn Thúc Nghiêm

Số liệu sản xuất ngày 10/12/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,62- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,43- Nhà máy Sông Hinh: 1,19- Luỹ kế tháng: 15,68- Luỹ kế quý: 89,92- Luỹ kế năm: 688,98; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 765,5- Hồ B Vĩnh Sơn: 813,13- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,34- Hồ Sông Hinh: 205,14

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1294592