Thông tin dự án

VSH ký hợp đồng vay vốn mua thiết bị Cơ – Điện của Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

28/05/2013 00:00:00

Ngày 28/03/2013 tại Nước Cộng Hòa Áo, lãnh đạo Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh và lãnh đạo ngân hàng Raiffeisen Landesbank Oberösterreich của Áo đã thực hiện ký kết hợp đồng vay vốn để mua thiết bị Cơ – Điện cho dự án thủy điện Thượng Kon Tum (Công suất 220MW) với tổng giá trị hợp đồng lên tới 27.100.933,35 USD và 3.000.000 EUR.

Xem thêm thông tin tại: http://www.rlbooe.at/eBusiness/rlbooe_template2/15752112992436962-NA-900603460659004467-NA-25-NA.html

 

 

 

 

VSH

Số liệu sản xuất ngày 27/07/2017 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,64- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,68- Nhà máy Sông Hinh: 0,96- Luỹ kế tháng: 58,07- Luỹ kế quý: 58,07- Luỹ kế năm: 546,8; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 769,7- Hồ B Vĩnh Sơn: 816,83- Hồ C Vĩnh Sơn: 976,28- Hồ Sông Hinh: 201,43

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1059255