Thông tin dự án

VSH ký hợp đồng vay vốn mua thiết bị Cơ – Điện của Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

28/05/2013 00:00:00

Ngày 28/03/2013 tại Nước Cộng Hòa Áo, lãnh đạo Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh và lãnh đạo ngân hàng Raiffeisen Landesbank Oberösterreich của Áo đã thực hiện ký kết hợp đồng vay vốn để mua thiết bị Cơ – Điện cho dự án thủy điện Thượng Kon Tum (Công suất 220MW) với tổng giá trị hợp đồng lên tới 27.100.933,35 USD và 3.000.000 EUR.

Xem thêm thông tin tại: http://www.rlbooe.at/eBusiness/rlbooe_template2/15752112992436962-NA-900603460659004467-NA-25-NA.html

 

 

 

 

VSH

Số liệu sản xuất ngày 30/09/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,34- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,87- Nhà máy Sông Hinh: 0,47- Luỹ kế tháng: 50,16- Luỹ kế quý: 155,23- Luỹ kế năm: 334,16; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 768,5- Hồ B Vĩnh Sơn: 815,36- Hồ C Vĩnh Sơn: 972,46- Hồ Sông Hinh: 197,13

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1858925